ND - Tìm ra một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn cho sân khấu tuồng quả là không dễ dàng trong thời điểm hiện nay, khi mà một bộ phận người xem nhất là giới trẻ đang có phần quay lưng với sân khấu truyền thống. Chính vì vậy mà quyết tâm theo đuổi nghệ thuật truyền thống của nghệ sĩ trẻ Lộc Huyền là điều rất đáng quý.