ND- Đẹp về thể chất và tâm hồn, biết sống vì cộng đồng và có nhiều đóng góp trong gia đình cũng như ngoài xã hội, kết hợp được vẻ đẹp hiện đại với vẻ đẹp truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.