Sáng 18-4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:"Một số vấn đề cơ bản, cấp bách về xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI)".

Tới dự, có đồng chí Trung tướng Lương Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng; các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng nói chung và Đảng bộ Quân đội nói riêng, là thời cơ để Đảng bộ Quân đội nhìn lại mình, đánh giá đúng thực trạng chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục những yếu kém, nhằm xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng quân đội thật sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới...

Phát biểu ý kiến tham luận tại hội thảo, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội đại diện 41 tham luận gửi tới hội thảo, nội dung đề cập phong phú, toàn diện và sâu sắc; tập trung làm rõ cách thức tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) trong Đảng bộ Quân đội... Gắn triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.