(HNMO)- Từ hôm qua, một số ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động đối với VND, trong đó có ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất lên 15,36%/năm.