Ngày 24.9, lại có thêm một sinh viên mạnh dạn gửi thư cho Bộ trưởng GDĐT. Đó là em Nguyễn Thị Huyền Trang, đề xuất nâng cao việc dạy và học môn lịch sử và địa lý trong trường phổ thông.