(Zing) - Chị Amuda Ajoke Bello, 32 tuổi, người đã có 2 con, giờ lại đón thêm 6 thành viên nữa, 3 bé trai và 3 bé gái.