TTO - Sáng sớm tinh mơ, trên cánh đồng muối Tam Hòa, xã Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) - đã nhộn nhịp không khí lao động. Năm nay được mùa muối, giá lại cao hơn mọi năm, nên bà con diêm dân tích cực tận dụng toàn bộ 100 ha đã qui hoạch...