(VOH) - Quán triệt Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tam nông, trong hơn 1 năm qua, Đảng bộ và chính quyền các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP.

Tuy diện tích đất canh tác giảm, thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn giữ vững ổn định. Theo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP, giá trị sản xuất nông nghiệp, doanh thu bình quân mỗi hécta ngày càng tăng và phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất cũng được chú trọng, gắn với đổi mới phương thức liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học theo hướng liên kết sản xuất nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ và phát triển các làng nghề với du lịch và xuất khẩu. Song song đó, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác cũng được chú trọng. Việc tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt tại các xã - phường nghèo, cho nông dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, miễn giảm thu thủy lợi phí, quỹ phòng chống lụt bão cho nông dân nghèo,…cũng được đẩy mạnh. Qua nhiều chính sách như vậy đã góp phần từng bước cải thiện diện mạo nông thôn và đời sống nông dân vùng ven và ngoại thành. Ông Trương Hoàng, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo nông nghiệp và phát triển nông thôn TP cho biết : Thế nhưng, những thành tựu đạt được trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn chưa tương xứng với vai trò, vị trí và tiềm năng của TP lớn, trung tâm kinh tế- khoa học kỹ thuật của cả nước. Nhiều yếu kém đã bộc lộ khá rõ nét. Đó là nông nghiệp phát triển chưa bền vững, một số nơi chưa khai thác hết quỹ đất nông nghiệp, qui hoạch treo tràn lan, nông dân mất đất, mất việc làm. Nhiều nơi sản xuất còn mang tính nhỏ, phân tán, không đồng nhất nên sức cạnh tranh thấp. Việc quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống như đường giao, kênh mương, cầu cống vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Những yếu tố bất lợi của thiên tai như: triều cường, mưa lớn gây ngập úng kéo dài ở một số nơi, rồi nạn ô nhiễm môi trường gia tăng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của một bộ phận dân cư ở nông thôn. Từ đó, cuộc sống của bà con không ổn định, khoảng cách chênh lệch mức sống giữa dân cư ngoại thành và nội thành còn lớn. Đáng nói hơn là một số nơi, các cấp ủy đảng, chính quyền còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ông Đỗ Xuân Hưng, một nông dân ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi nói: Dù có nhiều tiến triển trong hơn một năm thực hiện nghị quyết tam nông nhưng kết quả đạt chưa như mong muốn. Vì vậy, trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao mức sống của người nông dân, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Ông Nguyễn Văn Rảnh, Chủ tịch Hội nông dân TP cho biết: Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn TP, từ nay đến cuối năm 2010, nâng tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân từ 5%/năm trở lên, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên 6%/năm; hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm trước năm 2010; bảo đảm trên 95% hộ dân ở nông thôn sử dụng nước sạch, 100% hộ dân có nhà vệ sinh hợp vệ sinh, 80% hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas xử lý chất thải; tỷ lệ che phủ cây xanh trên 38%. Đến năm 2010, giá trị sản xuất bình quân đạt 150 triệu đồng/ha/năm; năm 2015 đạt 220 triệu đồng/ha/năm và năm 2020 đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Để đạt kết quả đó, theo ông Trương Hoàng thì: Rõ ràng, việc xây dựng và phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, phù hợp đặc thù nông nghiệp của một đô thị lớn và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, có trình độ, bản lĩnh chính trị để làm chủ nông thôn mới, đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần ngày được nâng cao, khoảng cách mức sống giữa nội thành và ngoại thành giảm, đồng thời xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với quy hoạch và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đang là hướng phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TP. Hy vọng, việc triển khai nghị quyết Tam nông sẽ được tăng cường và chú trọng để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách sinh động và thực tiễn hơn. Minh Tâm