Con người ta, khi phải đi đến một kết thúc nào đó, thì chợt nhiên bỗng chân thành bàng hoàng để lộ ra mình. Đàn ông cũng thế, đàn bà cũng thế. Tuy nhiên, chắc là do cấu trúc giải phẫu nên khi ứng xử với những kết thúc, đàn ông có vẻ thong thả hơn, thong thả đến mệt mỏi.