Mới đây, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính đã phát động cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp cải cách thiết thực nhằm giảm bớt gánh nặng và chi phí thủ tục hành chính cho các cá nhân và tổ chức. Đối tượng dự thi là tất cả các công dân Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước có trụ sở tại Việt Nam. Đây là cuộc thi khá hấp dẫn, đáp ứng nguyện vọng người dân, nhưng rất tiếc là hết ngày 30-4-2012 cuộc thi đã khép lại. Có rất ít người biết, ngay cả “người trong cuộc” đang giải quyết thủ tục hành chính cho dân cũng không hay biết chỉ vì họ quá ít thông tin về cuộc thi này.

Theo Ban Tổ chức, nội dung cuộc thi nhằm tìm kiếm các sáng kiến cải cách hành chính, cắt giảm hoặc sửa đổi bổ sung các quy định về thủ tục hành chính gây khó khăn cho các doanh nghiệp và đời sống người dân; đề xuất đơn giản hóa quy trình thực hiện các quy định về thủ tục hành chính và những sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính. Những bài thi có tính sáng tạo cao, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước, có tính khả thi rộng rãi sẽ được đánh giá cao.

Thật vậy, thủ tục hành chính có vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, nếu thủ tục hành chính đạt chất lượng cao sẽ phát huy tính sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo việc làm, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Ngược lại, nếu thủ tục hành chính chất lượng thấp sẽ là rào cản các hoạt động của người dân và doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển nền kinh tế xã hội.

Thời gian qua, các cấp chính quyền đã nỗ lực thực hiện và có nhiều sáng kiến trong công tác cải cách hành chính, theo đó đã bãi bỏ nhiều thủ tục rườm rà, nhiêu khê, không cần thiết, trong đó có bãi bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản, nhờ đó đã tiết kiệm hơn 2.700 tỷ đồng; loại bỏ thủ tục đăng ký thang, bảng lương của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và thủ tục thỏa ước tập thể của doanh nghiệp tiết kiệm hơn 163 tỷ đồng.

Hy vọng với thời gian ít ỏi còn lại của cuộc thi, sẽ có thêm người dân hiến kế để làm giảm những thủ tục phiền hà.

MINH YẾN