(HNM) - Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước của TP Hà Nội hiện đã tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận "một cửa") theo quy định.

Trong đó, có nhiều đơn vị quan tâm đầu tư để bộ phận "một cửa" khá khang trang, đầy đủ tiện nghi phục vụ tổ chức, công dân đến giao dịch. Tuy nhiên, cách thức thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính ở nhiều đơn vị lại chưa đúng tinh thần "một cửa". Điều đáng nói là vấn đề này đã được các đoàn kiểm tra của thành phố liên tục nhắc nhở, chấn chỉnh trong những năm qua nhưng đến nay ở cấp sở, cấp quận, huyện và cấp phường, xã đều tồn tại nhiều thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết ở phòng chuyên môn. Chẳng hạn như quận Cầu Giấy vẫn còn 111 TTHC, huyện Ba Vì (62 TTHC), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (10 TTHC). Các TTHC tập trung chủ yếu ở lĩnh vực: Y tế, giáo dục, LĐ, TB&XH, thanh tra… Ở nhiều phường, TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường vẫn giải quyết tại bộ phận chuyên môn.

Giải thích nguyên nhân, một số cán bộ cho rằng, việc tiếp nhận và trả kết quả ở phòng chuyên môn sẽ nhanh hơn vì không phải qua khâu trung gian là bộ phận "một cửa". Hơn nữa, một số văn bản quy định không đồng nhất gây khó cho cán bộ khi thực hiện. Đó cũng là một thực tế, tuy nhiên, không phải đơn vị nào khi gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai cũng chủ động báo cáo, kiến nghị, đề xuất với cơ quan cấp trên. Bên cạnh đó, không phải TTHC nào thực hiện tại phòng chuyên môn cũng đều do vướng mắc. Biểu hiện là cùng loại TTHC có đơn vị vẫn đưa ra thực hiện tại bộ phận "một cửa" nhưng có đơn vị lại thực hiện tại phòng chuyên môn. Thậm chí có cán bộ phụ trách bộ phận "một cửa" của một đơn vị còn 10 TTHC giải quyết tại phòng chuyên môn cho rằng, phòng chuyên môn cũng là "một cửa" nên đã dùng khái niệm "một cửa của phòng chuyên môn" khi báo cáo với đoàn kiểm tra Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Các quy định về việc tiếp nhận và trả tất cả các TTHC tại bộ phận "một cửa" của cơ quan hành chính nhà nước không còn là điều mới bởi đã được Chính phủ, TP Hà Nội quy định rõ. Vậy mà đến giờ vẫn còn nhiều đơn vị chưa chấp hành đầy đủ. TP Hà Nội đã yêu cầu: Đến hết năm 2013, các đơn vị cần đưa 100% các TTHC ra giải quyết theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" đúng chỉ đạo của TƯ và UBND thành phố. Thời gian từ nay đến cuối năm không còn dài nên rất cần các đơn vị có quyết tâm cao; đồng thời, thành phố cũng cần có biện pháp mạnh hơn đối với những đơn vị vẫn còn tình trạng "một cửa" nhưng "nhiều khóa".