Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Cục Thuế Hà Nội đã hướng dẫn và niêm yết công khai 11 loại thủ tục hành chính thuế, với 122 trường hợp cụ thể theo quy định của Luật Quản lý thuế để NNT có thể dễ dàng tra cứu, thực hiện.

(HNM) - Qua hơn 2 năm thực hiện, bộ phận "một cửa" của ngành thuế Hà Nội và "một cửa liên thông" đã hoạt động ổn định, tạo thuận lợi cho NNT và được cộng đồng doanh nghiệp (DN) đánh giá cao. Thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính, Cục Thuế Hà Nội luôn xác định CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT là nhiệm vụ hàng đầu. Những năm qua, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình CCHC thuế, trong đó có nội dung áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; tổ chức bộ phận "một cửa" tại văn phòng Cục Thuế và 29 chi cục thuế quận, huyện, thị xã để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ về thuế. 11 loại thủ tục hành chính, với 122 trường hợp cụ thể theo quy định của Luật Quản lý thuế đã được Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn và niêm yết công khai để NNT có thể dễ dàng tra cứu, áp dụng. Thực hiện quyết định của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức bộ phận "một cửa liên thông", 3 cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Cục Thuế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp đồng bộ trong việc cấp đăng ký kinh doanh, mã số thuế (MST) và đăng ký con dấu cho các tổ chức, DN. Bộ phận "một cửa liên thông" đã tạo điều kiện thuận lợi cho NNT giảm thời gian đi lại và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cuối quý I-2009, do nhiều yếu tố khách quan, Cục Thuế Hà Nội chuyển sang trụ sở mới, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa ổn định; mạng nội bộ đôi lúc còn trục trặc... Cùng thời gian này, Tổng cục Thuế lại nâng cấp chương trình ứng dụng và thực hiện chuyển đổi mục lục ngân sách; hợp nhất dữ liệu quản lý thuế trên toàn địa bàn Hà Nội sau khi mở rộng... Trụ sở bộ phận "một cửa liên thông" của Cục Thuế Hà Nội đã chuyển từ 18 Yên Phụ về 16 Cát Linh (Hà Nội), diện tích bố trí cho việc tiếp nhận MST rất chật hẹp. Trong khi đó số DN mới thành lập, thay đổi tên, địa chỉ kinh doanh sau khi Hà Nội mở rộng lại tăng đột biến... Những yếu tố khách quan kể trên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ các DN, các tổ chức khi làm thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa liên thông". Ý thức được trách nhiệm với NNT, Cục Thuế Hà Nội đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ tại bộ phận này tăng thời gian làm việc, thông báo cho NNT khi lỗi hẹn. Để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, Cục đã thống nhất với Sở KH-ĐT cách khắc phục và đề nghị Tổng cục Thuế hỗ trợ để giải quyết nhanh những vướng mắc trong hệ thống quản lý mạng; bổ sung cán bộ phục vụ tại bộ phận "một cửa liên thông", mở thêm điểm phục vụ tại quận Hà Đông; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế đến khi hết khách hàng, kể cả phải làm ngoài giờ... Sau một thời gian nỗ lực khắc phục, từ trung tuần tháng 5-2009, Cục Thuế Hà Nội đã phục vụ có hiệu quả cho NNT. Hiện nay, Cục đã bảo đảm tiếp nhận, trả hết kết quả thực hiện thủ tục hành chính thuế trong ngày, hạn chế tối đa việc NNT phải chờ đợi. Với tinh thần toàn thể cán bộ, công chức của Cục Thuế Hà Nội là một khối thống nhất, "biến trí tuệ - trách nhiệm - đạo đức thành chất lượng - hiệu quả - niềm tin", Cục Thuế Hà Nội khẳng định sẽ là cơ quan quản lý nhà nước chuyên nghiệp; là người bạn đồng hành của mọi tổ chức và cá nhân nộp thuế; là đối tác tin cậy của cơ quan hữu quan. Những nỗ lực này được thể hiện qua kết quả kiểm tra, đánh giá việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Bằng cách làm đó, 6 tháng đầu năm nay, tại "một cửa liên thông" đã cấp được 8.238 hồ sơ cấp MST mới cho các DN, các tổ chức; điều chỉnh 5.704 hồ sơ về thay đổi thông tin MST theo giấy phép của Sở KH-ĐT... Thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở KH-ĐT xây dựng quy chế phối hợp, trình UBND TP ban hành quyết định triển khai thực hiện theo Thông tư 05/2008/TTLT của liên Bộ KH-ĐT - Tài chính và Công an, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho NNT trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và con dấu. Danh Ngọc