Bị phát hiện không đội mũ bảo hiểm, Tiến liền bóp cổ anh Nguyễn Minh Đức, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và giật đứt một bên ve hàm trái của anh.