Một cán bộ công an khi tham gia giao thông trên phương tiện mô tô không chấp hành đội mũ bảo hiểm bị TNGT gây chấn thương sọ não!