TTCT - Dự án xây dựng khu công - nông nghiệp khép kín Agro-park từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến chế biến thành phẩm hoàn chỉnh đang triển khai thực hiện tại tỉnh Đồng Nai.