Vietcombank bị hoãn nâng xếp hạng tín dụng do chưa hoàn tất quá trình tăng vốn.

Trong lần xem xét nâng hạng tín dụng với 9 ngân hàng Việt Nam, hãng xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới Moody's nâng mức xếp hạng tín dụng dài hạn và Xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) của ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) từ Caa1 lên B2 và ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) từ Caa1 lên B3. Triển vọng xếp của 2 ngân hàng này ở ổn định.

Bên cạnh đó, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín dụng dài hạn của 5 ngân hàng khác với BCA thêm 1 bậc. 5 ngân hàng gồm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP An Bình (ABB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Moody's giữ nguyên triển vọng ở mức ổn định.

Trong khi đó, Moody's hiện đang hoãn việc nâng hạng đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giữ ở mức B1/B2, do ngân hàng này chưa được phê duyệt phương án tăng vốn chủ sở hữu.

Ngược lại, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được giữ nguyên xếp hạng tín dụng dài hạn B3 và BCA ở mức caa1 nhưng triển vọng hạ từ mức ổn định xuống tiêu cực.

Moody’s không tiến hành với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV). Vì vậy, ngân hàng này được giữ nguyên xếp hạng tiền gửi dài hạn và nhà phát hành ở mức A1. Xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) cũng duy trì ở mức Caa1. Triển vọng của BIDV duy trì ở mức ổn định.

Việc đánh giá tăng hạng các 8 ngân hàng được Moody’s thực hiện kể từ 5/9/2016, khi tình hình hệ thống ngân hàng Việt Nam tốt hơn từ "Weak-" lên "Weak".

Moody's nang xep hang tin dung MB, SHB, ha trien vong Sacombank - Anh 1