Độ mươi năm này có điều lạ là từ sáng sớm mồng một Tết phố phường đã la liệt hàng bún riêu, bún ốc, đông nhất, vồ vập nhất là khách hàng nhí. Giá mỗi bát bún cũng “siêu cắt cổ”: ba chục, bốn chục nghìn. Có người làm giàu từ bán bún riêu cua ngày Tết. Còn các bậc cha mẹ thì vừa tiếc tiền vừa giận con: nhà đầy thức ăn, cỗ cúng ê hề, cần con cháu quây quần, đoàn tụ thì chúng lỉnh đi dốc túi ăn bún riêu!