Môn thể thao đầy tính biểu diễn sport aerobic đã khởi đầu cho cuộc săn tìm vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại Korat bằng 1 HCV, 2 HCV và 1 HCĐ.