Ngày 12.11, UBND phường 7, Đà Lạt cho biết: Công trình đường giao thông Kim Thạch - Cam Ly (thuộc địa bàn phường 7) có chiều dài chỉ 1.280m, rộng 3,5m, tổng vốn 780 triệu đồng (vốn dân góp 200 triệu đồng), được khởi công vào tháng 12.2003 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành - tính ra mỗi ngày chỉ làm chưa đến 1m.