Trong quý 3/2016, Sabeco đạt gần 6.120 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh thành phẩm bia, tương đương khoảng 68 tỷ đồng doanh thu bia mỗi ngày.

Tổng CTCP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa mới công bố Báo cáo tài chính của công ty mẹ quý 3/2016.

Theo đó, trong quý 3 vừa qua, Sabeco đạt 7.642 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần 6.120 tỷ đồng thu được từ kinh doanh thành phẩm bia, tương đương thu về khoảng 68 tỷ đồng doanh thu bia mỗi ngày.

Moi ngay Sabeco thu ve khoang 68 ty dong tu viec ban bia - Anh 1

Ảnh minh họa.

Là doanh nghiệp có tiềm lực nên Sabeco không có chi phí lãi vay trong quý 3. Trong khi đó, chi phí tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Chi phí bán hàng tăng khá mạnh từ 73 tỷ đồng trong quý 32015, lên 119 tỷ đồng trong quý 3/2016. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, gần 69 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3/2016 đạt 1.227 tỷ đồng, tăng hơn 6% cùng kỳ. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Sabeco xấp xỉ 3.200 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Như vậy, lãi ròng bình quân mỗi ngày từ đầu năm đến nay đạt gần 12 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2016, quy mô tổng tài sản của Sabeco đạt 17.584 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn là hơn 6.400 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn của Sabeco đạt hơn 11.132 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tiền và tương đương tiền gần 5.762 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 3.095 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.995 tỷ đồng.

VĂN HUY