Hanoinet - Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là nữ giới, nên sử dụng điều độ hai loại đồ uống nói trên.