(HQ Online)- Bộ GD-ĐT yêu cầu trong quá trình rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung chuẩn đầu ra, các trường ĐH, CĐ có thể mời DN, đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ta, chương trình đào tạo.

Giờ thực hành khoa học của sinh viên. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 12-4-2013, Bộ GD-ĐT ban hành Công văn số 2435/BGDĐT-GDĐT, rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình.

Tại Công văn, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tổ chức tổng kết, đánh giá và rà soát việc thực hiện chuẩn đầu ra đã ban hành; trên cơ sở đó, tổ chức điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ta ngành đào tạo đối với từng ngành, từng chương trình đào tạo cụ thể.

Trong Công văn, Bộ GD-ĐT yêu cầu trong quá trình rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung chuẩn đầu ra, các trường ĐH, CĐ có thể mời DN, đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ta, chương trình đào tạo.

Về việc biên soạn, lựa chọn giáo trình, Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ ưu tiên bố trí kinh phí, chỉ đạo tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình, mua bản quyền nước ngoài nhưng dịch và in trong nước.

Minh Châu