CTCP Đầu tư Dệt May G.Home (UPCoM: G20) đã bị hủy niêm yết trên HNX vào ngày 21/7/2017, đến ngày 28/07/2017 G20 chuyển sang giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá tham chiếu 1.900 đồng/CP.

Theo báo cáo tài chính quý II/2017, G20 ghi nhận doanh thu thuần đạt 65,4 tỷ, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước và bị lỗ ròng 17,5 tỷ, là quý thua lỗ thứ 2 liên tiếp của G20.

Đáng chú ý trong kỳ này đó là giá vốn hàng bán tăng mạnh và vượt cả doanh thu, cụ thể giá vốn lên đến 78 tỷ đồng, tỷ trọng giá vốn/doanh thu là 119% trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ là 87%.

Do đó, lợi nhuận gộp của Công ty lần đầu tiên bị âm 12,6 tỷ đồng. Từ đó, kéo theo lợi nhuận trước thuế và sau thuế âm 17,5 tỷ đồng; cùng kỳ 2016 vẫn có lãi ròng 4 tỷ đồng.

Moi chuyen sang UPCoM, Det may G.Home bao quy II lo khung 17,5 ty dong - Anh 1

Lũy kế 6 tháng đầu năm, G20 đạt 155 tỷ doanh thu thuần, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Công ty lại ghi nhận lỗ ròng 18,5 tỷ đồng, cũng là kỳ bán niên đầu tiên thua lỗ kể từ khi lên sàn hồi 2015.

Một điểm đáng chú ý đó là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh từ 117 tỷ lên 177 tỷ, đồng thời hàng tồn kho của Công ty cũng giảm mạnh từ 128 tỷ đầu năm về còn 89 tỷ đồng.

Năm 2017, G20 đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 310 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 7,48 tỷ đồng. Như vậy, qua 6 tháng Công ty đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu nhưng đang bị lỗ ròng 18,5 tỷ đồng và còn cách quá xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về giao dịch, sau khi bị hủy niêm yết trên HNX và đăng ký giao dịch trên UPCoM ngày 28/7, cổ phiếu G20 giao dịch rất ảm đạm và đang xoay quanh 1.900 đồng/CP.