Theo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010, công ty Thông tin Di động MobiFone đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông giao trong năm qua với mức tăng trường 30% so với năm 2009.

Mobifone hoàn thành 119% kế hoạch với số lượng thuê bao thực phát triển là 5,95 triệu. Hoạt động kinh doanh năm 2010 mang về cho công ty mức doanh thu gần 36.034 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm 2009. Năm 2010, Mobifone cũng đạt được một số giải thưởng đáng chú ý trong ngành CNTT và Viễn thông như: Mạng di động được ưa chuộng nhất 2010, Mạng di động chăm sóc khách hàng tốt nhất (tại Vietnam ICT Awards)… Bên cạnh đó, Mobifone cũng liên tục đưa ra các dịch vụ giá trị gia tăng mới như Mworld, Msearch, Mspace, Mplus, Mstory, Mgame, Thế giới âm nhạc,… Về mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011, MobiFone cho biết, họ sẽ phát triển thêm 5 triệu thuê bao, đưa doanh thu lên mức 39 nghìn tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế dự tính vào khoảng 6.160 tỷ đồng. Đồng thời, theo kế hoạch, công ty sẽ tiếp tục mở rộng dung lượng mạng lưới để năng cao khả năng phục vụ, hướng tới số lượng thuê bao lớn hơn nữa.