ICTnews - MobiFone năm thứ tư liên tiếp dành giải mạng di động có chất lượng chăm sóc khách hàng tốt nhất do độc giả bình chọn.