Theo Dự thảo Thông tư Quy định về quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thì trách nhiệm của thanh tra giao thông được mở rộng.

Mo rong trach nhiem cua thanh tra giao thong - Anh 1

Trách nhiệm của thanh tra giao thông sẽ được mở rộng nhất là trong việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Ảnh: T.A

Một trong nội dung của Dự thảo Thông tư quy định: Tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bao gồm: Đoàn thanh tra, kiểm tra; Đoàn kiểm tra liên ngành; Trạm kiểm tra tải trọng xe; Tổ kiểm tra tải trọng xe; Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT); Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục Quản lý đường bộ và Đội cân thuộc đơn vị quản lý, khai thác, bảo trì đường bộ.

Trong Điều 7, yêu cầu về phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, một điểm đáng chú ý là thông tin, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được lưu trữ đầy đủ tối thiểu 18 tháng.

Điều 12 của dự thảo quy định: Cơ quan tiếp nhận, sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để làm căn cứ xác định vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ gồm: Thanh tra Sở GTVT tiếp nhận, sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đặt trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn địa phương;

Các Cục Quản lý đường bộ khu vực tiếp nhận, sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đặt trên các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý khi được Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao. Còn Thanh tra Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đặt trên đường bộ trong phạm vi cả nước khi tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

“Đối với kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe, Tổ kiểm tra tải trọng xe, Đoàn thanh tra, kiểm tra: Lực lượng chức năng tiếp nhận phiếu cân, xác định hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định”.Điều 13 của Dự thảo về sử dụng kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe quy định.

Thông tư nói trên đang được Bộ GTVT chủ trì xây dựng và Dự thảo, để sớm hoàn thiện và ban hành, Bộ GTVT đang mời các ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước. Thời hạn lấy ý kiến đến ngày 15/11/2016.

T.A