(ANTĐ) - Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức (CBCC).

Theo đó, ngoài các hình thức kỷ luật CBCC có vi phạm như khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc, hạ bậc lương, sẽ bổ sung hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức (chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) và hình thức kỷ luật bãi nhiệm (chỉ áp dụng đối với cán bộ giữ chức danh do bầu cử). Dự thảo nghị định cũng quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ khi có hành vi vi phạm, khi hết thời hạn đó thì CBCC vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hạn xử lý kỷ luật là 2 tháng, tối đa không quá 4 tháng kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm đến khi có quyết định xử lý kỷ luật. Đồng thời, trường hợp cán bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật sẽ được truy lĩnh 50% phần tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) còn lại trong thời gian tạm đình chỉ công tác. Thời gian tạm đình chỉ công tác được tính thời gian được nâng bậc lương theo quy định.