Khi còn nói doanh nghiệp tư nhân, có nghĩa là còn sự phân biệt mang yếu tố cạnh tranh giữa hai khu vực kinh tế. Phải làm sao để tư nhân tham gia sâu rộng vào nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước chỉ làm những lĩnh vực mà tư nhân không thể tham gia hoặc hoạt động công ích.

Mo ra nhieu co hoi de nguoi dan tham gia kinh doanh - Anh 1

Ông Võ Quốc Thắng giới thiệu sản phẩm của Tập đoàn Đồng Tâm. Ảnh: P.V

Một cú “hích” về niềm tin

Đọc một số báo ra ngày 11.5, là doanh nhân không ai không cảm thấy phấn chấn trước những hàng tít: “Xóa mọi định kiến, rào cản để kinh tế tư nhân phát triển”, “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế”, “Nhà nước cần đột phá để kinh tế tư nhân phát triển”… Không chỉ doanh nhân, người dân cũng vậy, bởi vì trước mắt đang mở ra một cánh cửa rộng lớn để mọi người có thể tham gia kinh doanh”. Chỉ một câu trong bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đủ làm nức lòng dân: “Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm...”.

Còn trong toàn bài phát biểu, có rất nhiều nội dung cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc thúc đẩy một cách mạnh mẽ để kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp cho nền kinh tế đất nước.

Từ sau Đại hội 6 năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, quá trình phát triển đó còn chậm, chưa theo kịp với đòi hỏi của thời đại, làm mất đi nhiều cơ hội của đất nước. Ngày nay, đòi hỏi của thời đại càng cấp bách hơn, đó là hội nhập sâu rộng với thế giới, sống chung đời sống của nền kinh tế toàn cầu với những chuẩn mực và thông lệ văn minh. Vậy thì bắt buộc phải có một bước thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra, đó là “đột phá trong tư duy và hành động”. Đây thực sự là một cuộc cách mạng hơn là một sự cải cách thông thường.

Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tư nhân thực sự tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, cho người dân, nhưng phải hành động như thế nào để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất. Rào cản về định kiến được xóa bỏ, nhưng chính sách phải được vạch ra ngay lập tức và đó là vai trò quan trọng của một Chính phủ kiến tạo. Những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động dầu tư kinh doanh cần bổ sung, sửa đổi phải được xây dựng để Quốc hội thông qua càng sớm càng tốt.

Nhà nước cùng cạnh tranh

Thực tế phát triển của các nền kinh tế thế giới cho thấy, không chỉ doanh nghiệp cạnh tranh với doanh nghiệp mà nhà nước cũng phải cạnh tranh với nhà nước. Doanh nghiệp năng động đi trước, nhưng chính sách của nhà nước không theo kịp thì không thể cạnh tranh được với ai. Hãy để cho người dân có niềm tin về sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả của Chính phủ.

Một yếu tố quan trọng là con người. Chưa nói đến tiêu cực, những cán bộ, công chức không có năng lực cũng sẽ là lực cản rất lớn của phát triển. Gần đây, bộ máy hành chính có cải cách, tiến bộ hơn nhưng không đồng đều, có những cơ quan còn trì trệ, quan liêu, thủ tục rườm rà, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức hạn chế. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, chưa nói gì to tát, hãy xây dựng một đội ngũ công chức chuyên nghiệp và đạo đức. Người dân tin vào đội ngũ công chức liêm khiết, minh bạch, tin vào hệ thống pháp luật bảo vệ quyền tự do kinh doanh và an toàn tài sản thì sẽ bỏ vốn ra làm ăn.

Có không ít người Việt Nam bỏ vốn đầu tư ở các nước, có thể họ tìm thấy cơ hội kinh doanh, nhưng cũng có nguyên nhân tìm kiếm sự an toàn trong kinh doanh. Chúng ta kêu gọi Việt kiều về nước làm ăn, các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, nhưng đừng quên có một nguồn lực rất lớn trong dân. Chính vì vậy, nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân trên mọi lĩnh vực sẽ khai thác được nguồn lực dồi dào này. Chắc chắn, người dân, doanh nghiệp sẽ có niềm tin mạnh mẽ vào sự đổi mới sắp tới, mạnh dạn đầu tư, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đồng Tâm