Tại Đại hội lần thứ 12 Đảng bộ TP. Cần Thơ, ngay lúc khai mạc đại hội, máy lạnh đã được bật tối đa, nhưng hội trường vẫn “nóng”, khi Ban thẩm tra tư cách đại biểu công bố: Ông Trưởng ban tổ chức Thành ủy có 2 năm sinh là 1954 và 1955. Rồi Ban tổ chức đại hội lại “đánh trống bỏ dùi”, thông báo với các đại biểu rằng: Do quá cận kề nên giao trách nhiệm lại cho Ban chấp hành khóa tới giải quyết tiếp.

Tìm hiểu sự việc thì được biết vì muốn ứng cử vào Ban Chấp hành, nên ông Trưởng ban tổ chức phải khai sinh năm 1955 để được xem xét có đủ tuổi trọn một nhiệm kỳ. Nếu khai sinh 1954, ông sẽ không đủ tuổi để giữ chức trọn một nhiệm kỳ và như vậy thì sẽ không được cơ cấu vào Ban chấp hành... Những đảng viên dự đại hội và người dân được xem và nghe trực tiếp truyền hình phiên khai mạc hết sức lạ lùng khi thấy một người đứng đầu cơ quan làm công tác cán bộ, xem xét việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ lại có lý lịch mờ mờ, ảo ảo như thế! Lý lịch cán bộ không trong sáng như thế thì ông làm sao có thể làm tấm gương cho người khác noi theo? Bút Kim