Việc bắt giữ 105 tàu chở than lậu có thể coi là chiến dịch truy quét than lậu lớn nhất trong những năm qua. Chiến dịch này đã động chạm tới quyền lợi của hàng loạt cai than và các đối tượng bảo kê