TP - Tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức khai giảng ba lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày - Nùng cho gần hai trăm học viên là cán bộ, công chức, viên chức của 31 cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chương trình kéo dài bốn tháng (chừng 400 - 450 tiết học) nhằm trang bị, nâng cao trình độ, hiểu biết tiếng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Được biết, dân tộc Tày- Nùng chiếm tỷ lệ gần 79 phần trăm dân số địa phương. Lần đầu tiên, Lạng Sơn mở khóa học đặc biệt này.