Dự án “Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương” tại TP.HCM đã giúp trẻ hiểu quyền và dạy các em mạnh dạn lên tiếng tự bảo vệ mình.

Mo hinh truong hoc than thien day tre len tieng bao ve minh - Anh 1

Từ ngày 14 - 19/11 được xem là Tuần lễ chống bạo hành trẻ em tại Việt Nam. Những người làm công tác trẻ em tại tổ chức phi chính phủ quốc tế "Save The Children" cho rằng, bảo vệ trẻ em không chỉ là chuyện của người lớn mà trước hết là chuyện của chính các em. Do đó, cần cho các em hiểu quyền của mình và dạy trẻ mạnh dạn lên tiếng tự bảo vệ mình.

Qua dự án "Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương" tại TP.HCM, khoảng 55.000 trẻ em tại 4 quận, huyện của thành phố sẽ được tiếp cận với nội dung này.