(NLĐO)- Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân đi lại bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2008 - 2015 với tổng nguồn vốn đầu tư gần 67,5 tỷ đồng để phát triển 9 tuyến xe buýt từ thành phố Quảng Ngãi đến các huyện trong tỉnh.