Ngày 02/11/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt của CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar (HOSE: MKP).

* Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100,000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 11/11/2011 và 14/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).

* Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2011

* Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt

* Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/mệnh giá (1,000 đồng/cổ phần)

* Thời gian thực hiện: 28/11/2011

* Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar kể từ ngày 28/11/2011. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy CMND, Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký). Trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.