Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 với doanh thu đạt 2.682 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý I, biên lợi nhuận gộp của Minh Phú giảm hơn 2% từ mức 12,48% của cùng kỳ năm trước xuống còn 10,22%. Nhưng nhờ chi phí tài chính giảm nhẹ, chi phí bán hàng và quản lý tăng không đáng kể đã giúp MPC thu về 43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với mức 17 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Minh Phu dat 43 ty lai rong quy I, tang manh nhung moi duoc 5% ke hoach nam - Anh 1

BCTC Minh Phú quý I/2017 cho thấy doanh thu tăng trưởng nhưng biên lãi ròng vẫn ở mức thấp

Dù vậy, tỷ lệ lợi nhuận ròng trên doanh thu của MPC khá thấp, chỉ đạt mức 1,59%.

Bên cạnh đó, với việc tăng hàng tồn kho và tăng cho vay, mua nợ các đơn vị khác đã khiến dòng tiền thuần trong kỳ của MPC giảm gần 800 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối quý I giảm xuống còn 733 tỷ đồng.

Đến 31/03/2017, tổng nguồn vốn của Minh Phú là 7.884 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay ngắn và dài hạn cuối quý I/2017 đạt con số 5.040 tỷ đồng, chiếm 64% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu chiếm 1.841 tỷ đồng, trong đó có 700 tỷ đồng là vốn điều lệ.

MPC đã trải qua 2 năm khá khó khăn là 2015 và 2016. Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vừa diễn ra, MPC đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hợp nhất là 681 triệu USD với sản lượng sản xuất hợp nhất là 55.300 tấn tôm thành phẩm.

Với tổng doanh thu thuần hợp nhất theo kế hoạch năm đặt ra 15.781 tỷ đồng và 841 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Minh Phú chỉ mới hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 5% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thông qua. Dù vậy, quý I thường là quý kinh doanh thấp điểm của MPC.