(HNM)  - Sau khi hoàn thành phần quay tại Mỹ về số phận cuốn nhật ký của liệt sỹ - bác sỹ Đặng Thùy Trâm, bộ phim Đừng đốt, trong đó đã có lửa, đã thực hiện những cảnh quay tại Hà Nội, TP HCM và hiện đang ở bối cảnh Đức Phổ (Quảng Ngãi).