Giadinh.net - Theo văn phòng Ban chỉ đạo PCLB miền Trung, tính đến 18 giờ ngày 12- 11 đã có trên 21 người ...