Đó là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 139 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

Mien tien su dung dat cho nha xa hoi khong su dung von ngan sach - Anh 1

Nhà xã hội từ vốn ngân sách sẽ không phải đóng thuế sử dụng đất

Cụ thể, đối với căn hộ chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội, người sở hữu muốn bán phải nộp vào ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân cho căn hộ đó và nộp 100% tiền sử dụng đất nếu nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề.

Thông tư 139 cũng quy định chi tiết về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Bao gồm quỹ đất để đầu tư xây dựng dự án kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội… Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15.11 tới đây.

Ng.Nga