9h sáng nay 12/11, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Quốc hội việc tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng

Sáng nay Quốc hội đã bầu Ban kiểm phiếu với 21 người do ông Nguyễn Quốc Cường – ĐBQH tỉnh Bắc Giang làm Trưởng Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu được bầu sẽ làm việc trong cả kỳ họp thứ 6.

Trước khi thông qua nghị quyết miễn nhiệm, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Việc thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân được thực hiện bằng hình thức biểu quyết bằng máy.

9h10, Quốc hội đã hoàn tất quy trình bỏ phiếu.

[cập nhật] 9h45 phút, sau giờ giải lao, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, có 457 ĐBQH có mặt và có số phiếu hợp lệ. Trong đó 444 số phiếu (89,2%) đồng ý miễn nhiệm, 13 số phiếu không đồng ý miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Căn cứ vào số phiếu trên, Quốc hội đã quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Sau đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và đã được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Sau khi hoàn thành việc miễn nhiệm, Quốc hội sẽ chuyển sang thảo luận về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thành Nam