41/42 đại biểu tham dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ngày 16/4 đã bỏ phiếu đồng thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hà Đức Toại.