TPO - Chiều 2/4, Quốc hội đã miễn nhiệm 8 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Mien nhiem 8 uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi va Tong kiem toan - Anh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa cho Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. Ảnh Như Ý.

Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm:

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn: 433/471 phiếu (87,65%) tán thành miễn nhiệm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước: 436/469 phiếu tán thành miễn nhiệm (88,26%)

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện: 456/469 phiếu (88,26%) tán thành.

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển: 444/469 phiếu (89,88%) tán thành

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Nguyễn Kim Khoa: 435/469 phiếu (88,06%) tán thành

Mien nhiem 8 uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi va Tong kiem toan - Anh 2

Đại biểu Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm các chức danh, Ảnh Như Ý.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi: 435/469 phiếu (88,06%) tán thành.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai: 446/469 phiếu (90,28%) tán thành.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn: 436/469 phiếu tán thành.

Ngoài ra, Quốc hội cũng bỏ phiếu kín tán thành miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các ông, bà: Ksor Phước, Nguyễn Văn Hiện, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Kim Khoa, Đào Trọng Thi, Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Nương.

Sau đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 409/413 (chiếm 82,79%) tổng số đại biểu có mặt) tán thành.

Tiếp đó, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và các chức danh trên với 408/414 (chiếm 82,59% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết) tán thành.