Theo Bộ GD-ĐT, một trong những nội dung mới so với mục tiêu lâu nay đã xác định về đổi mới căn bản, toàn diện đối với giáo dục mầm non sẽ là hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và thực hiện miễn học phí trước năm 2020 cho đối tượng này.

Bộ cũng đặt mục tiêu từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cơ sở giáo dục.

Tuệ Nguyễn