(VietNamNet) - Sau một thời gian ngắn tạm yên ắng, dịch tiêu chảy cấp đã trở lại đe dọa một số tỉnh, thành miền Bắc như Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tây.