Midu \"tung chưởng\" trên sàn tập, khiến người xem bất ngờ \"Lâu rồi mới lên núi luyện công, xem ra xương cốt vẫn còn xài được. Anh nào chán sống nhào vô. Muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao nha!\".