(ĐSCT) Diêî̃n viên “hot” nhất trong những năm 1980 Mickey Rourke thật quá quắt: đánh vợ là diễn viên Carré Otis đến thê thảm. Sau 10 năm, cuộc trở lại của anh cũng đau thương không kém những cú đấm mà Mickey đã tung vào mặt vợ...