Những người quản lý di sản của Michael Jackson cho biết khi còn sống, ngôi sao pop này đã chu cấp toàn bộ tài chính cho mẹ mình - bà Katherine. Và giờ đây, dù anh đã qua đời thì ý nguyện đó vẫn tiếp tục được tôn trọng.

(TT&VH) - Theo tờ Los Angeles Times, trong các văn bản mới được trình lên tòa án, những người quản lý di sản của Jackson đã đề nghị tòa chấp thuận việc trợ cấp hàng tháng cho bà Katherine. Tuy nhiên, số tiền đó cụ thể là bao nhiêu thì không được tiết lộ. Bà Katherine hiện đang chăm sóc 3 đứa con của Vua pop và các nhà quản lý di sản của anh đã đề nghị được chi một khoản trợ cấp hàng tháng cho lũ trẻ.