Bộ Ngoại giao Mexico (SRES) đã chính thức khởi kiện chống lại luật nhập cư gây tranh cãi SB1070 của bang Arizona, Mỹ, trong đó có một nội dung cơ bản cho phép khép người nhập cư không giấy tờ vào tội cấp liên bang.

Ngày 3/10, trong đơn gửi Tòa phúc thẩm số 9 tại thành phố San Francisco ở bang California, SRES cho rằng luật nhập cư này chà đạp mọi giá trị trong quan hệ quốc tế, ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời đi ngược lại chủ trương của chính quyền liên bang Mỹ thúc đẩy công cuộc cải cách cư trú có lợi cho quan hệ song phương, nhất là trên tuyến biên giới chung dài khoảng 3.200km. SRES tuyên bố ủng hộ lập trường của Bộ Tư pháp Mỹ chống lại luật SB1070 của bang Arizona và yêu cầu hủy bỏ một số điều khoản trong văn kiện này. SRES cũng đánh giá cao sự ủng hộ của chính phủ các nước Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay và Peru đối với đơn kiện của Mexico dưới tên gọi "Người bạn của tòa." Bộ trên cũng đồng thời nêu rõ lập trường trước sau như một của Mexico là tiếp tục áp dụng các biện pháp cần thiết ở tất cả các cấp nhằm đáp trả mọi hành động vi phạm nhân quyền chống lại công dân Mexico, cho dù họ ở đâu và không phụ thuộc vào chế độ cư trú. Theo số liệu của SRES, hơn 9% trong số dân khoảng 6,6 triệu người của bang Arizona là người Mexico và có nguồn gốc Mexico, trong đó gần 500.000 người không có giấy tờ hợp lệ. Để đối phó với điều chỉnh của Luật SB1070, SRES cho phép bốn văn phòng lãnh sự làm việc 24/24 để giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ khi luật trên có hiệu lực từ ngày 29/7 vừa qua. Trước đó, Chính phủ Mỹ ngày 6/7 đã đệ đơn kiện chính quyền bang Arizona lên tòa án liên bang tại Phoenix về luật nhập cư gây tranh cãi của bang này, cho rằng nó có thể ngăn cản sự phát triển của chính sách nhập cư quốc gia của chính phủ liên bang. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định việc đưa ra và thực thi chính sách nhập cư là trách nhiệm của quốc gia, vì vậy, chính quyền bang Arizona đã vượt qua khuôn khổ hiến pháp. Theo luật mới về nhập cư của bang Arizona bị chính giới cho là "có nguy cơ phân biệt đối xử," cảnh sát được phép chặn hỏi những người "có diện mạo không giống người Mỹ," bắt giữ những người bị tình nghi là nhập cư trái phép vào nước này./. (TTXVN/Vietnam+)