Ngày 3-11, hàng ngàn người dân Mexico tiếp tục sơ tán khỏi bang Tabasco, thuộc miền Nam. Bang Tabasco được đặt trong tình trạng báo động cao khi gần như toàn bộ bang này đang bị nhấn chìm trong trận hồng thủy được xem là tồi tệ nhất trong 50 năm qua.