(GameK) - Tin vui lớn đối với các fan của MGS được xác nhận bởi phụ tá sản xuất của Kojima Productions.