(CafeF) - Công ty đầu tư tài chính lớn của Mỹ, Merrill Lynch chính thức công bố thua lỗ quý thứ 3 liên tiếp, và chuẩn bị cắt giảm gần 4.000 nhân công.